Szanowni Państwo,

Medlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-366) przy ul. Leszczyna 15, realizując projekt pt.„ Wdrożenie strategii eksportowej dla Medlabs Sp. z o.o.” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługę w zakresie:

Zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych 

Zapytanie ofertowe 30.04.15

Z poważaniem,

Marian Różewicki
Prezes Zarządu


 

Szanowni Państwo,

Medlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-366) przy ul. Leszczyna 15, realizując projekt pt.„ Wdrożenie strategii eksportowej dla Medlabs Sp. z o.o.” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługę w zakresie:

Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowanie ofert współpracy oraz negocjacji handlowych.

 

 

Zapytanie ofertowe

Z poważaniem,

Marian Różewicki
Prezes Zarządu