KUP W OKAZYJNEJ CENIE

PRZEZNACZENIE

Przepływowy oczyszczacz powietrza UV-C przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach. Urządzenie nieodwracalnie niszczy wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie i drożdże. Zawansowana konstrukcja zabudowy źródeł światła całkowicie uniemożliwia wydostanie się światła poza komorę naświetlającą UV-C urządzenia. Oczyszczacz może być stosowany podczas obecności personelu medycznego, pacjentów oraz innych użytkowników pomieszczeń bez konieczności jego opuszczenia. Oczyszczacz powietrza OF4539 szczególnie polecany jest do pomieszczeń użyteczności publicznej tj. poczekalnie, gabinety, sale zabiegowe, sale lekcyjne, recepcje, szatnie oraz do innych pomieszczeń wymagających dezynfekcji powietrza w sposób bezgłośny, ciągły i nie narażający zdrowia i życia przebywających tam osób.

BUDOWA I MONTAŻ

działania urządzenia jest oczyszczenie przepływającego strumienia powietrza poprzez naświetlenie go zespołem świetlówek UV-C w zamkniętej komorze lampy. Odpowiednia konstrukcja przesłon i ekranów blokuje wydostawanie się szkodliwego promieniowania UV-C poza komorę niwelując w ten sposób negatywne oddziaływanie na ludzi i otoczenie. Ruch powietrza wymuszony jest przez cichobieżne wentylatory. Powietrze jest dodatkowo oczyszczane mechanicznie przez zespół filtrujący, wyposażony we wkład z węglem aktywnym o bardzo niskich oporach przepływu i ze zdolnością częściowej absorbcji zapachów. Aluminiowa obudowa lakierowana proszkowo zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, odporność eksploatacyjną i korozyjną. Urządzenie jest wykonywane w wersji przenośnej (posiada rękojeść i kółka transportowe) lub do montażu na ścianie (na wysokości nie wyższej niż 1m nad poziomem podłogi). Źródłem promieniowania są świetlówki UV-C o długości 438mm z zakresem fal 253,7nm. Moc jednej świetlówki to 15W (moc UV-C wynosi 5W). Świetlówki nie emitują szkodliwego dla zdrowia ozonu. Napięcie zasilania 220-240V 50Hz. Oczyszczacz powietrza wyposażony jest w przewód zasilający o długości 1,4m. Urządzenie należy używać wewnątrz pomieszczeń, z dala od źródeł ciepła i drgań. Zaleca się postawienie urządzenia w takim miejscu aby wspomagało naturalną/wymuszoną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Oczyszczacz zapewnia przepływ powietrza na poziomie 105m3 /h. Wartość ta spada wraz ze wzrostem zanieczyszczenia filtra. Zaleca się regularną kontrolę filtra i wymianę po około 4 miesiącach pracy (przyjęto, że 1 dzień pracy to 10 godzin w bardzo niskim zapyleniu). Wymiana filtra możliwa jest przez okno rewizyjne w tylnej ścianie, bez konieczności demontażu obudowy urządzenia. Oczyszczacz przystosowany jest pracy ciągłej. W pomieszczeniach zamkniętych czas pracy należy oszacować na podstawie objętości pomieszczenia uwzględniając jego wyposażenie (urządzenie zapewnia 105m3 /h). W pomieszczeniach z dużą migracją osób i częstą wymianą powietrza z innymi przestrzeniami zaleca się, aby urządzenie pracowało w sposób ciągły. Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny układ monitorujący czas pracy promienników UV-C. Po upływie 10000 godzin pracy układ ten uniemożliwi dalszą pracę wyeksploatowanych, generujących szkodliwy ozon promienników UV-C. Konieczność wymiany promienników UV-C sygnalizowana jest po upływie 9000 godzin poprzez zapalenie lampki ostrzegawczej zlokalizowanej przy wyłączniku zasilania. Po przekroczeniu 10000 godzin nastąpi samoczynne wyłączenie urządzenia. Dalsza eksploatacja możliwa jest tylko po wymianie źródeł światła i skasowaniu licznika czasu pracy. Czynność ta może zostać wykonana tylko przez serwis producenta lub za jego przyzwoleniem. Samodzielna ingerencja w urządzenie powoduje zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu oraz utratę gwarancji.

DANE ZNAMIONOWE

Napięcie zasilania 220-240V 50Hz

Źródło światła 4xHNS G13 15W 438mm

Napięcie izolacji max 250V

Moc urządzenia 110W ± 10%

Moc źródła światła 4x15W

Moc promieniowania UV-C 4x5W

Maksymalny wydatek wentylatorów 105m3 /h

Klasa ochronności oprawy I (PE)

Stopień ochrony oprawy IP20

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy urządzenia nie należy wykonywać żadnych czynności serwisowych i eksploatacyjnych związanych z konserwacją. Zabrania się korzystania z oczyszczacza powietrza ze zdjętą lub uszkodzoną obudową. Jakiekolwiek modyfikacje, zmiany, przeróbki oraz niewłaściwa eksploatacja mogą powodować zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powodują utratę gwarancji oraz wsparcia technicznego producenta. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy kontaktować się z działem serwisu producenta lub bezpośrednio z producentem.

WŁAŚCIWOŚCI

Oczyszczacz powietrza OF4539 dzięki swojej wydajnej konstrukcji zapewnia wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniach. Czas pełnej dezynfekcji uzależniony jest od kubatury pomieszczenia. Promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla człowieka, ze względów bezpieczeństwa promienniki UV-C należy wymienić przed upływem 10000 godzin pracy – konieczność ta jest sygnalizowana zapaleniem się lampki ostrzegawczej zlokalizowanej przy włączniku zasilania. Po wymianie źródeł światła należy skasować licznik czasu pracy w elektronicznym monitorze czasu pracy.

RECYKLING

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, urządzenie należy poddać recyklingowi. Aby oddać zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów selektywnej zbiórki odpadów lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym produkt został zakupiony